herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 17 września 2018 r.- zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, iż Prezydent Miasta Szczecin, wydał postanowienie z dnia 14.09.2018 r., znak: WGKIOŚ-II.6220.1.14.2018.JS. 18, w którym postanowił podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie?.