herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Sp. z o.o. ASTRA II Lubczyna

 

Goleniów, dnia 08 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/27/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 08 października 2010r. została wydana decyzja Nr 32ŚU/2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części istniejącego obiektu na cele produkcyjne – cięcie papieru, wykonywanie opakowań z papieru i kartonu, Lubczyna, działka nr 323/1 i nr 314/1.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 13-10-2010 16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 08-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2010 16:57