Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Goleniów oraz Przedsiębiorcy,

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie przypomina, że wszyscy władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 (dot. nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą) zobowiązani są do przedstawienia Burmistrzowi Goleniowa informacji o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m², w formie wypełnionego oświadczenia. Złożenie ww. oświadczenia stanowi obligatoryjny wymóg prawny, na podstawie którego następuje naliczenie „opłaty retencyjnej”.

Wzory oświadczeń dostępne są w formie elektronicznej poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Ponadto, można je odebrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w pokoju nr 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz pod nr tel. 914698230.

Od dnia 20 września br. podmioty (wszystkie jednostki i osoby) korzystające z usług wodnych na mocy wydanych pozwoleń wodnoprawnych zobowiązane zostały do składania oświadczeń co kwartał, a pierwsze z ww. oświadczeń powinno być złożone do tut. Urzędu do dnia 31 października 2018 r.  

Pozostali władający nieruchomościami, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia ww. informacji, oświadczenie powinni złożyć niezwłocznie.

Podstawą prawną do opisywanej powyżej procedury jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która od dnia 1 stycznia 2018 r. wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem opłaty za usługi związane ze zmniejszeniem retencji.

Podmioty korzystające z usług wodnych oraz osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane zostały do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Nieruchomość, w tym przypadku, obejmuje powierzchnię wszystkich działek ewidencyjnych przypisanych do jednej księgi wieczystej (nieruchomość = jedna księga wieczysta).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Po złożeniu oświadczenia Burmistrz Goleniowa ustala wysokość opłaty retencyjnej i przekazuje w formie informacji podmiotowi obowiązanemu do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego raz jeszcze przypominamy o obowiązku dostarczenia wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Racławska 25-10-2018 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2018 11:36