herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 23.11.2018 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 23.11.2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018 znak: WAB/D/6746.09.04.2018.MJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Leśnej w miejscowości Załomwraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacją wodociągową, teletechniczną i elektryczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działek nr 135,145/1,144/1,143 i 43/3, obręb geodezyjny Załom, gmina Goleniów.