herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - SWEDWOOD POLNAD

 

Goleniów, dnia 25 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/7/2010

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 25 października 2010r. została wydana decyzja Nr 36/ŚU/2010 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • budowie fundamentów pod filar atmosferyczny wentylacyjny na działce nr 202/4, służący do posadowienia filtra wentylacyjnego do odciągów wiórów i trocin z hal produkcyjnych zakładu,

  • wiaty do magazynowania palet drewnianych na działce nr 203,

  • rozbiórce istniejącej hali zabudowy rębaków i budowa nowej zabudowy na tym samym miejscu na działce nr 202/4

  • budowie silosu stalowego do magazynowania trocin oraz wiórów wraz z fundamentem,

  • przebudowie i modernizacji sieci oraz infrastruktury technicznej na działkach nr 202/4 i nr 203.

Planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa drzewnego.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-10-2010 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2010 07:50