Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik zespołu w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej

Ul. Produkcyjna 3

72-100 Łozienica

 

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie

 1. NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik zespołu

w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej

 

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • Kategoria zaszeregowania: X
 • Stanowisko kierownicze urzędnicze w samorządowych  jednostkach organizacyjnych.

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku
 5. nieposzlakowana opinia
 6. wykształcenie wyższe preferowane w specjalnościach: oligofrenopedagog, pedagog, psycholog, terapeuta
 7. co najmniej 5- letni staż pracy,
 8. doświadczenie w zarządzaniu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych (ZAZ, WTZ itp.)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: rehabilitacji społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw mających zastosowanie w realizacji zadań Działu.
 2. Umiejętność kierowania zespołem i projektowanych rozwiązań.
 3. Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. organizacja pracy Zespołu, w tym podział i organizacja zadań, monitoring realizowanych zadań, nadzór i kontrola jakości wykonywanych zadań,
 2. opracowanie projektów instrukcji, wyjaśnień i procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu działania Działu, przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi.
 3.   współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, instytucjami oraz Burmistrzem Gminy Goleniów w zakresie realizowanych zadań.
 4. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej w zakresie wydatkowania środków ZFA,
 5. Prowadzenie  dokumentacji w zakresie IPR,
 6. Inicjowanie  działań w zakresie rehabilitacji społecznej
 7. terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 8. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
 9. Udział w pracach Zespołu Programowego

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. narzędzia pracy: komputer, telefon, sprzęt biurowy,

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje – jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym stanowiąca załącznik do ogłoszenia,

10) podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Goleniów pl. Lotników 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownik zespołu ds. rehabilitacji w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie w terminie do dnia 21.12.2018 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)”.

 

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań  można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 667094440.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 11-12-2018 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2018 09:41