herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z 19.12.2018 r., znak : AP-1.7840.3.35-3.2018.GZ informujące, że została wydana decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 30/Z/2018 z 19.12.2018 r., znak : AP-1.7840.3.35-2.2018.GZ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej : w pasie drogowym drogi ekspresowej S3 (przejście poprzeczne pod drogą ekspresową), na działce nr 2 i nr 502/1 obręb Rzęśnica oraz na terenie zamkniętym PKP (przejście pod torami linii kolejowej nr 401 realacji Szczecin Dąbie-Świnoujście Port), na działce nr 2/6 obręb 4003 Dąbie, w ramach inwestycji pn. ,,Budowa spinki wodociągu łączącej Osiedle Wielgowo z Osiedlem Załom w Szczecinie".