herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych i promocji w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2019-03-21 09:20
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2019-03-21 09:15
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów. 2019-03-19 14:27
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2019-03-21 13:48
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów 2019-03-14 09:24
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów i Osiedla Helenów 2019-03-14 08:52
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2019-03-21 10:43
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza gminy Goleniów z dnia 08.03.2019 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wynajmu nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2019-03-12 13:15
Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.03.2019 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-03-12 13:14
Zarzadzenie nr 65/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08.03.2019 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2019-03-12 13:12
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie zmiany nowego regulaminu gospodarki finansowej wydatków jednostek pomocniczych-sołectw 2019-03-12 09:54
Zarzadzenie nr 63/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.03.2019r. w sprawie zmiany zarzadzenie nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.03.2019r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2019-03-12 13:21
Zarzadzenie nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.03.2019r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za wydzierżawianie i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2019-03-12 13:18
ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r. 2019-03-08 12:35
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów i Osiedla Helenów 2019-03-05 13:34
Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2019-03-19 14:23
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunale. 2019-03-21 10:35
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2019-02-27 15:21
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2019-02-26 09:09
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Słowiańskiej 7/6 2019-03-11 08:24
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 lutego 2019. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Wrzosowej 10/1 2019-02-25 14:10
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2019-02-20 12:42
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-15 14:19
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2019-02-15 14:18
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-02-19 12:37
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2019r . w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy? 2019-02-14 11:36
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-14 09:17
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania członków Goleniowskiej Rady Seniorów 2019-02-19 08:50
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds.osoby/rodziny w Goleniowie 2019-02-11 11:18
Zarzadzenie Nr 39/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia o p[rzeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2019-02-12 11:15
Zarzadzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2019-02-11 13:25
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-02-14 09:47
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-02-14 09:46
ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-02-12 13:17
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-02-12 13:15
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2019-01-25 13:47
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2019-01-24 09:38
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-02-14 09:46
Zarzadzenie Nr 29/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2019r.w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacych mienie komunalne 2019-01-24 10:28
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2019 2019-01-21 13:57
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.01.2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2019-01-21 13:01
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta Goleniów 2019-01-17 14:41
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2019-01-18 11:34
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2019-01-16 13:55
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek bazowych czynszu za 1m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2019-01-21 13:59
ZARZĄDZENIE nr 19/2019 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Lipowej, zbywanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 2019-02-13 08:44
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 stycznia 2019 w sprawie powołania składu Społecznej Rady Kultury 2019-01-16 13:45
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Goleniów. 2019-01-17 15:13
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-01-23 11:10
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023 2019-01-14 13:04
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2019-01-14 14:21
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-02-14 09:45
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2019-01-14 09:47
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2019-01-11 15:01
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wsparcie logistyczne seniorów z obszaru Gminy Goleniów 2019-01-11 14:53
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2019-01-11 14:52
ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2019-01-16 09:23
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2019-01-14 13:11
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2019-01-10 09:40
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2019-01-08 13:11
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej 2019-01-21 10:29
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży 2019-01-15 08:23