herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 28.01.2019 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną tj. wodociągową, kanaliazacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną i telekomunikacyjną.