herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

WAOŚ –KB.7335/120/2010                      Goleniów, dnia 22 października 2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 warz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy masztu wraz z linią zasilającą na terenie części działki nr 370/4 położonej w obrębie geodezyjnym Rurzyca.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ :

 

  1. Tablica ogłoszeń w/m

  2. Tablica ogłoszeń m. Rurzyca

  3. Internet

  4. A/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia ........................... do dnia.......................

 

............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 27-10-2010 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2010 14:49