Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-02-21 10:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2019-02-21 10:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2019 rok 2019-02-21 10:03
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Sosnowa" w miejscowości Białuń 2019-02-21 10:03
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2019-02-21 10:04
Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Goleniów 2019-02-21 10:04
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-21 10:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-02-21 10:06
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2019 r. 2019-02-21 10:06
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego "Goleniów" - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4103Z (ul. Granitowa) do działki 10/4 obręb Nadleśnictwo Kliniska gmina Goleniów" 2019-02-21 10:08
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie nadzoru przez Burmistrza Gminy Goleniów nad działaniami Komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie 2019-02-21 10:07