herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 22.02.2019 r., że na wniosek zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące informacji, że w dniu 22.02.2019 r. została wydana decyzja Nr 2/2019 znak: WAB/D/6746.11.04.2018.2019.MJa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.