herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na likwidacji istniejących słupów energetycznych wraz z linią energetyczną na terenie działek nr 221/105, 221/132 i 221/177, budowie dwóch słupów linii energetycznej na terenie działek nr 221/103 i 221/179, budowie linii kablowej 15kV na terenie działek nr 221/103, 221/232, 221/179 położonych w obrębie geodezyjnym Załom

 

 

 

 

 

WAOŚ –KB.7335/122/2010                   Goleniów, dnia 08 listopada 2010r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: likwidacji istniejących słupów energetycznych wraz z linią energetyczną na terenie działek nr : 221/105, 221/132 i 221/177, budowie dwóch słupów linii energetycznej na terenie działek nr 221/103 i 221/179, budowie linii kablowej 15 kV na terenie działek nr 221/103, 221/232, 221/179 położonych w obrębie geodezyjnym Załom.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 08-11-2010 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 14:24