Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2019-04-18 12:00
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 2019-04-18 12:00
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 2019-04-18 12:01
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie w 2018 roku 2019-04-18 12:02
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2018 2019-04-18 12:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 2019-04-18 12:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2018 r. 2019-04-18 12:04
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie 2019-04-18 12:05
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą ?Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od placu zabaw, wzdłuż ul. Szczecińskiej do skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą w Kliniskach Wielkich (działka nr 103/6 obręb Kliniska Wielkie) 2019-04-18 12:05
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu 2019-04-18 12:08
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2019-04-18 12:09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego p.w. Opieki św. Józefa w Stawnie 2019-04-18 12:11
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-18 12:11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-04-18 12:12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na niepodejmowanie działań w sprawie rozwiązania problemu dostępu do wody zdatnej do spożycia 2019-04-18 12:12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nienależytego nadzoru nad realizacją Zarządzenia nr 129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa 2019-04-18 12:13
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-18 12:13
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2019-04-18 12:13
Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2019-04-18 12:14