Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

Podinspektor ds. remontów i inwestycji

w Wydziale Gospodarki Gminnej

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wymagane wykształcenie: średnie z trzyletnim stażem pracy lub wykształcenie wyższe

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowana specjalność w zakresie budownictwa - drogownictwo, elektryka, elektroenergetyka, budownictwo ogólne;

 2. preferowana specjalność w zakresie prawa - doświadczenie w tworzeniu i realizacji umów, prowadzeniu zamówień publicznych;

 3. preferowane uprawnienia z zakresu budownictwa lub aplikacja prawna;

 4. preferowany trzyletni staż pracy w zakresie prowadzenia spraw energetycznych, remontów i inwestycji, tworzenia, realizacji i nadzoru nad umowami podpisywanymi w ramach zamówień publicznych;

 5. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 1. wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny,

 2. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowie,

 3. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętności negocjacyjne,

 4. bardzo dobra obsługa komputera.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez Gminę Goleniów,

 2. sprawdzanie opracowanych przez projektantów kosztorysów i przedmiarów robót,

 3. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia dla prowadzonych inwestycji i remontów

 4. ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji z zakresu robót koniecznych do wykonania.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy,

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym stanowiąca załącznik do ogłoszenia,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 21.06.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 270.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 11-06-2019 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2019 14:56