herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?budowa hali produkcyjno ? magazynowej z pomieszczeniami socjalno ? biurowymi przy ul. Prostej, na terenie działki nr 10/2, położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

Goleniów, dnia 23 listopada 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/29/2010

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2010r. została wydana decyzja Nr 39/ŚU/2010 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa hali produkcyjno – magazynowej z pomieszczeniami socjalno – biurowymi przy ul. Prostej, na terenie działki nr 10/2, położonej w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-11-2010 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2010 15:20