Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 215/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.11.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne


Przesłąc bez uzasadnienia

Zarządzenie nr 215/2010

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19.11.2010

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007, Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 / oraz art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 /.

§1.Zmieniam Zarządzenie Nr 190/2010 z dnia 12.10.2010 Burmistrza Gminy Goleniów
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne w ten sposób, że:

w § 1 w wierszu 4 słowa o brzmieniu „na rzecz Zdzisława Mikuś „ zastępuje się słowami o brzmieniu „ na rzecz Krystyny Mikuś”.

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 215 z dnia 19.11.2010

W dniu 9.11.2010 Pan Zdzisław Mikuś wraz z żoną złożyli wniosek o zmianę dzierżawcy na użytkowanie działki nr 44 o pow. 1,0139 ha położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniowa. W pierwszej wersji wniosek złożył Pan Zdzisłąw Mikuś , a obecnie oboje małżonkowie wyrażają zgodę aby umowa była na Panią Krystyne Mikuś.

Wobec powyższego wyrażono zgodę na przedmiotową umowę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 24-11-2010 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2010 13:47