Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu polegająca na zwiększeniu maksymalnej jednoczesnej obsady drobiu do 126 000 szt. tj. do 3024 DJP, w instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na ternie działek nr 8/7 i 8/8 obręb geodezyjny Inina

WPNS.6220.22.2019.JC                                                     Goleniów, dnia 31 lipca 2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405).

 

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono  do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia pn:  „Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu polegająca na zwiększeniu maksymalnej jednoczesnej obsady drobiu do 126 000 szt. tj. do 3024 DJP, w instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na ternie działek nr 8/7 i 8/8 obręb geodezyjny Inina”

Postępowanie prowadzone jest na wniosek osób fizycznych o wydanie decyzji                           o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem .

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie.

            Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,  w terminie 30-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości   (od 02.08.2019r. do 02.09.2019r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30                    (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości               i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 31-07-2019 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 31-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 01-08-2019 08:39