Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że Burmistrz Gminy Goleniów wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty            

WPNS.6220.7.2019.JC                                                    Goleniów, dnia 23 lipca  2019r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 .października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego  „INSBUD” Spółka z o.o.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na wykonaniu studni głębinowej nr 1 położonej na działce nr 144/125 obręb geodezyjny Mosty            

 

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 23 lipca 2019r., pod znakiem: WPNS.6220.7.2019.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie (ul. Plac Lotników 1), w godzinach 730-1530. Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 02-08-2019 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 02-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2019 15:20