Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE nr 223/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicach Granicznej, Spacerowej i S. Starzyńskiego, w Czarnej Łące oraz przy Placu Lotników 2 w Goleniowie.

 ZARZĄDZENIE nr 223/2010

Burmistrza Gminy Goleniów
 

z dnia 30 listopada 2010 r.


 

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicach Granicznej, Spacerowej i S. Starzyńskiego, w Czarnej Łące oraz przy Placu Lotników 2 w Goleniowie.


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675) oraz § 2 pkt 1 lit. b w związku z § 4 uchwały nr XXXVIII/481/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728, zm. w poz. nr 732) zarządza się co następuje:


 

§ 1. Dokonać nabycia od osób fizycznych prawa własności udziału 1800/10000 części w budynku usytuowanym przy Placu Lotników 2 w Goleniowie i nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr: 254/3, 256/9, 256/18, 256/19 i 256/20 o łącznej powierzchni 1510 m2 w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Goleniów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 42348, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1.499.200 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Nabycia w/w udziału w nieruchomości, odpowiadającego wielkości drugiego piętra budynku, dokonuje się na cel publiczny - budowę pomieszczeń dla Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, w zamian za nieruchomości opisane w § 2 i dopłatę różnicy wartości nieruchomości.


 

§ 2. Cenę nabycia udziału w nieruchomości opisanego w  § 1, uregulować na rzecz właścicieli budynku usytuowanego przy Placu Lotników 2 w Goleniowie następująco: 

1) w terminie do dnia 31.12.2013 r. dokonać zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

> 626/6 o powierzchni 1353 m2, w obrębie nr 2 miasta Goleniów, nie zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 34915, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 192.140 zł;

> 626/7 o powierzchni 1602 m2, w obrębie nr 2 miasta Goleniów, nie zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 34915, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 227.500 zł;

> 38/1 o powierzchni 815 m2, w obrębie nr 10 miasta Goleniów, nie zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 33564, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 93.442 zł;

> 35 o powierzchni 1025 m2, w obrębie nr 10 miasta Goleniów, na której znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki oraz drzewa, dla której dotychczas nie ma założonej księgi wieczystej, o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 118.546 zł;

> 10/3 o powierzchni 616 m2, w obrębie nr 11 miasta Goleniów,nie zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 33845, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 45.227 zł;

> 1/22 o powierzchni 1099 m2, w obrębie Czarna Łąka, nie zabudowana, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 1322, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 73.589 zł;

na prawo własności udziału w nieruchomości, opisanego w § 1;

2) zapłacić pozostałą część ceny w dwóch ratach:

> 400.000 zł po podpisaniu przedwstępnej umowy notarialnej w sprawie zamiany nieruchomości, nie później niż do dnia 6 grudnia 2010 r.;

> 348.756 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.


 

§ 3. Pokryć koszty sporządzenia umów notarialnych oraz opłat sądowych, dotyczących zmian w księgach wieczystych.


 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz Wydziałowi Finansowemu.


 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Szadkowski 03-12-2010 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2010 08:45