herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWAIDOMIENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Mosty - Dąbrowica

 

Goleniów, dnia 23 grudnia 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/45/2010

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie drogi powiatowej nr 0731 Mosty Dąbrowica, na terenie działek nr 223, nr 212, nr 229/4, nr 216, nr 103/2, nr 230/11, nr 230/1, nr 230/12, nr 231, nr 217/10, nr 102/1, nr 213/6, położonych w obrębie geodezyjnym Danowo, na terenie działek nr 156, nr 143/3, nr 94/1, nr 91/1, nr 18/1, nr 143/2, położonych w obrębie geodezyjnym Mosty oraz na terenie działek nr 213 i nr 695/5, położonych w obrębie geodezyjnym Imno.

 

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • organami opiniującymi oraz uzgadniającymi są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

  • w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-12-2010 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2010 14:29