Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
w sprawie refundacji wynagrodzenia kasjerki Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-12-30 08:45
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 68/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.12.2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania 2011-12-20 14:41
Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2011-12-07 13:17
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2012r. 2011-11-29 12:41
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 65 /2011 w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum 2011-11-30 13:03
Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2011-11-23 09:39
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 63/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-11-24 10:41
Zrządzenie Nr 62/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów i Osiedla Helenów 2011-10-19 11:23
Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2011-11-24 10:38
Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z materiałami niejawnymi w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-11-24 10:34
Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-11-24 10:31
Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Biezpiecznych Stanowisk Komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" 2011-11-24 10:28
Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony 2011-11-24 10:23
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-11-24 10:12
Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2016-09-21 08:05
Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-09-29 09:54
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 53/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2011-09-27 10:03
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 52/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-09-26 14:43
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych pracowników obiektu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-09-15 11:17
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnetrznego i Księgi procedur audytu wewnetrznego 2011-09-12 08:42
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.VIII.2011 r. w sprawie ochrony danych osobowych i wprowadzenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-08-31 10:17
Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.08.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości i ruchomości gminnych 2011-08-16 11:50
Zarzadzenie Nr 47 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wyceny nieruchomości 2011-08-12 09:22
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 46/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie sposobu i kryteriów przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2011-07-22 08:22
Zarządzenie nr 45/2011 z dnia 4 lipna 2011r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli na gruntach zgłoszonych do wyłączenia z produkcji rolnej w miejscowości Komarowo 2011-07-13 11:53
ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie refundacji wynagrodzenia kasjerki Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-07-08 12:37
Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lipca 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-07-01 14:05
Zarządznie Nr 42/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2011-08-30 08:21
Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie wyceny nieruchomości 2011-06-30 09:14
Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-06-24 14:45
Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności operacji finansowych dokonywanych przy ich użyciu w jednostkach organizacyjnych Gminy Goleniów. 2011-06-22 08:49
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy i Miasta 2011-06-22 12:38
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-05-09 08:16
Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wyceny nieruchomości 2011-06-27 13:34
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 35/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-04-15 13:15
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-04-13 10:53
ZARZĄDZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania i ustalenia składu członków Komisji konkursowej ds. wyboru organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana z dniem 1 stycznia 2012 r. do prowadzenia Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie. 2011-04-12 15:09
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-04-06 11:04
Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyceny nieruchomości 2011-04-20 08:51
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 29/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-03-21 15:08
Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-03-21 15:06
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie zmiany Regulaminu określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie przy realizacji wydatków z budżetu Gminy stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 55/2004 z dnia 11 marca 2004 roku zmienionego Zarządzeniem nr 2/2008 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 stycznia 2008 r. 2011-08-31 14:13
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i regulaminu pracy Komisji 2011-08-29 13:36
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/2011 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia opiekunów sołectw Gminy Goleniów 2011-08-29 12:46
ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-03-04 13:27
Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-03-01 14:06
Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wyceny nieruchomości 2011-09-06 14:03
Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin zalanych upraw na terenie Gminy Goleniów 2011-04-12 08:44
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 20 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 2011-04-12 09:39
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2011-04-12 09:43
Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-02-15 14:08
ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Goleniowie 2011-02-08 12:37
ZARZĄDZENIE NR 16 / 2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Integracji w szkołach prowadzonych przez Gminę Goleniów oraz ustalenia jego składu 2011-02-25 10:33
ZARZĄDZENIE NR 15 / 2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Integracji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów oraz ustalenia jego składu 2011-02-25 10:31
Zarządzenie Nr 14/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-02-01 13:53
Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-03-29 10:54
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2011r. 2011-09-08 09:31
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-01-20 14:38
ZARZĄDZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Maleszy. 2011-04-15 13:03
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2011-01-17 08:41
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2011-01-17 08:38
Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-01-17 10:27
ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia limitu dla telefonów komórkowych 2011-01-14 10:55
Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-01-14 11:50
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2011-01-12 09:01
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2011 r. 2011-01-17 11:28
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-01-05 08:39
ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów 2011-01-05 08:41