Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 297/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2012-01-16 11:20
Zarządzenie Nr 296/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży działki położonej w obrębie Łozienica 2012-01-04 13:14
Zarządzenie Nr 296/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży działki położonej w obrębie Łozienica 2012-01-04 13:14
Zarządzenie nr 295/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2012-01-10 15:18
Zarządzenie 294/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2012 r. 2012-01-11 10:32
Zarządzenie 293/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu admninistracji rzadowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2012r. 2012-01-11 21:05
Zarządzenie Nr 292/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości Gminy Goleniów 2012-07-09 12:16
ZARZĄDZENIE Nr 291/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2012-01-09 08:54
Zarządzenie nr 290/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, na rzecz Powiatu Goleniowskiego, pod budowę placówki opiekuńczo - wychowawczej. 2012-01-11 07:49
Zarządzenie Nr 289/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargiowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości połozonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Pocztowej 2012-01-04 13:07
Zarzadzenie Nr 288/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2012-01-02 10:47
Zarządzenie Nr 287/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-12-29 13:22
Zarządzenie nr 286/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2012-01-10 14:51
Zarządzenie Nr 285/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2011 r.w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Klubu Abstynenta Exodus 2011-12-28 08:24
Zarządzenie Nr 284/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-12-22 12:44
Zarządzenie Nr 283/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-12-22 12:42
Zarządzenie Nr 282/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-12-22 12:40
Zarządzenie Nr 281/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych 2011-12-22 12:43
Zarządzenie nr 280/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-12-30 12:11
Zarządzenie Nr 279/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-12-19 14:28
Zarządzenie Nr 278/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-12-19 14:27
Zarządzenie Nr 277/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-12-19 14:26
Zarządzenie Nr 276/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych 2011-12-19 14:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 275/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetagowej 2011-12-16 09:36
Zarzadzenie Nr 274/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-12-14 09:42
Zarządzenie Burmistrza nr 273/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchoności położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej część "K" 2011-12-29 12:57
Zarządzenie nr 272/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości połozonej w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Marii Konopnickiej 2011-12-14 08:59
Zarządzenie Nr 271/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z 12 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2011-12-15 09:57
Zarządzenie nr 270/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-12-14 14:22
Zarządzenie nr 269/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedazy działki położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Ofiar Katynia 2011-12-05 12:08
Zarzadzenie Nr 268/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty 2011-12-02 13:56
Zarzadzenie Nr 267/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych 2011-12-02 13:54
Zarządzenie nr 265/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stefana Starzyńskiego 2011-12-05 11:50
Zarządzenie nr 264/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Czarna Łąka 2011-12-05 11:45
Zarzadzenie nr 263/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-11-30 13:10
Zarzadzenie nr 262/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-12-08 10:13
Zarządzenie nr 261/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-12-14 14:24
Zarządzenie Nr 260/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-11-24 10:21
Zarządzenie Nr 259/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-11-24 10:20
Zarządzenie Nr 258/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego 2011-11-24 10:16
Zarządzenie Nr 257/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Gospodarczej oraz regulaminu jej działania. 2011-11-23 12:00
Zarządzenie nr 256/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-12-14 14:25
Zarządzenie nr 255/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. 2011-11-23 12:47
Zarządzenie nr 254/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-12-14 14:28
Zarzadzenie nr 253/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-11-16 13:19
Zarządzenie Nr 252/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: I Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych, II Spotkanie wigilijne 2011-11-16 13:26
Zarządzenie Nr 251/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania z zakresu organizacji ?Mikołajek? dla dzieci i młodzieży 2011-11-16 13:25
Zarządzenie Nr 250/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2011-11-16 13:24
Zarzadzenie nr 249/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2011-11-16 09:12
Zarządzenie Nr 248/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: I Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych, II Spotkanie wigilijne 2011-11-15 11:51
Zarządzenie Nr 247/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2011-11-15 11:53
Zarządzenie Nr 246/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji ?Mikołajek? dla dzieci i młodzieży 2011-11-15 11:52
Zarządzenie nr 245/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-11-15 11:47
Zarządzenie nr 244/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.11.2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne 2011-11-15 11:44
Zarzadzenie Nr 243/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia zmiany zarządzenia Nr 227/2011 2011-11-14 13:36
Zarządzenie nr 242/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-11-07 15:15
zarządzenie nr 241/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne 2011-11-10 09:31
Zarzadzeni nr 240/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.10.2011 r. w sprawie sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ruchomości stanowiacej własnośc Gminy Goleniów 2011-11-10 09:48
Zarządzenie nr 239/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-11-07 15:06
Zarządzenie Nr 238/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Załomiu przy ul.Polnej nr 2. 2011-10-28 13:54
Zarządzenie Nr 237/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku użytkowego położonego w Goleniowie przy ul.Stanisława Mikołajczyka nr 21 2011-10-28 14:09
Zarządzenie Nr 236/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku położonego w Mostach nr 56B 2011-10-28 13:55
Zarzadzenie Nr 235/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego 2011-10-28 14:12
Zarzadzenie nr 234/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26.10.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-10-28 12:27
Zarządzenie nr 233/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: nabycia działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Bażanciej w Kliniskach Wielkich. 2011-10-24 13:19
Zarządzenie nr 232/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-10-24 13:46
Zarządzenie Nr 231/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.10.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-11-10 09:33
Zarządzenie nr 230/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-10-24 13:46
Zarzadzenie Nr 229/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 2011-10-14 14:15
Zarządzenie nr 228/2011 z dnia 11 października 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-10-14 14:14
Zarządzenie Nr 227/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2011r. w sprawie ogłoszenia do zbycia lokalu mieszkalnego 2011-10-11 09:49
Zarządzenie nr 226/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.10.2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2011-10-11 09:11
Zarządzenie nr 225/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.10.2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2011-10-11 09:09
Zarządzenie nr 224/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-10-16 13:09
ZARZĄDZENIE NR 223/ 2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 października 2011 r. w sprawie powołania Zarządu ds. realizacji projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów? 2011-10-07 14:26
ZARZĄDZENIE NR 222/ 2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 października 2011 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ?Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach Gminy Goleniów? 2011-10-17 14:57
Zarządzenie Nr 221/2011 z dnia 07 października 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Modrzewiu nr 12. 2011-10-07 09:12
Zarządzenie Nr 220/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-06 14:04
Zarządzenie Nr 219/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-10-06 14:03
Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-10-06 14:03
Zarządzenie Nr 217/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-06 12:15
Zarządzenie Nr 216/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-10-06 12:15
Zarządzenie Nr 215/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 października 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości połozonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Granicznej i w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stefana Starzyńskiego 2011-10-06 08:24
Zarządzenie Nr 214/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-04 14:11
Zarządzenie Nr 213/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-04 14:07
Zarządzenie Nr 212/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-10-04 14:09
Zarządzenie Nr 211/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-10-04 14:09
Zarządzenie Nr 210/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-10-03 07:45
Zarządzenie Nr 209/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Rybackiej osiedle "Zielone Wzgórza" 2011-09-30 14:54
Zarządzenie nr 208/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-10-05 13:27
ZARZĄDZENIE NR 207/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu 2011-09-28 12:29
Zarządzenie Nr 206/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2011-09-27 12:01
Zarządzenie Nr 205/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-09-27 12:11
Zarządzenie Nr 204/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-09-27 09:24
Zarządzenie Nr 203/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-09-27 09:23
Zarządzenie Nr 202/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-09-27 09:21
Zarządzenie nr 201/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2011-09-22 08:49
Zarządzenie Nr 200/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-09-21 12:46
Zarządzenie wewnętrzne Nr 199/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb ? WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 2011-09-22 08:42
Zarządzenie Nr 198/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w obrębie Łozienica 2011-09-19 10:18
Zarządzenie Nr 197/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-19 16:58
Zarządzenie Nr 196/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2011-09-19 16:57
Zarządzenie Nr 195/2011 z dnia 16 września 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Kliniskach Wielkich przy ul.Piastowskiej 37/1 2011-09-16 10:28
Zarządzenie nr 194/2011 z dnia 15 września 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-09-15 13:31
Zarządzenie 193/11 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie zmian budzetu Gminy na rok 2011 i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-09-13 15:35
Zarządzenie 192/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości, które zmieniły wartość 2011-09-13 15:36
Zarządzenie nr 191/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-09-08 15:27
Zarządzenie Nr 190/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2011 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-09-07 10:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 189/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 2011-09-02 15:24
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 188/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie obniżenia ceny wywoławczej 2011-09-02 15:24
Zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-09-02 13:26
Zarzadzenie Nr 186 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Kochanowskiego 8/2 w Goleniowie 2011-08-25 11:03
Zarządzenie nr 185 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25.08.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-11-10 09:35
ZARZĄDZENIE NR 184/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Adama Tarnożka 2011-09-01 11:15
ZARZĄDZENIE NR 183/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Piotra Latki 2011-09-01 11:10
ZARZĄDZENIE NR 182/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Patryka Kusiaka 2011-09-01 11:13
ZARZĄDZENIE NR 181/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Pauliny Maleszy 2011-09-01 11:11
ZARZĄDZENIE NR 180/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Społecznej Rady Kultury. 2011-08-25 13:08
ZARZĄDZENIE NR 179/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Maleszy 2011-09-01 11:14
ZARZĄDZENIE NR 178/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2011-08-19 08:31
Zarządzenie nr 177/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.08.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 14:54
Zarządzenie Burmistrza Nr 176/2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Modrzewie 2011-08-29 15:20
Zarządzenie nr 175/1011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.08.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-08-16 11:48
Zarządzenie Nr 174/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-08-16 09:04
Zarzadzenie nr 173/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 15:03
Zarządzenie Burmistrza Nr 172/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Ofiar katynia 2011-08-29 15:24
Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów 2011-08-10 11:37
Zarządzenie Nr 170/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami Polską, Jana Pawła II i Ks. Franciszka Włodarczyka 2011-08-29 15:13
Zarządzenie Nr 169/2011 z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2011-08-16 09:12
Zarzadzenie nr 168 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01.08.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-08-29 15:04
Zarzadzenie Nr 167 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. i planów finansowych jednostej budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-08-12 09:10
Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Botanicznej osiedle "Zielone Wzgórza" 2011-08-30 08:21
Zarządzenie Nr 165 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2011-07-27 13:04
Zarzadzenie Nr 164 z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-07-27 13:01
ZARZĄDZENIE nr 163/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów nr 223/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicach Granicznej, Spacerowej i S. Starzyńskiego, w Czarnej Łące oraz przy Placu Lotników 2 w Goleniowie. 2011-07-22 13:06
Zarzadzenie Nr 162/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-20 14:37
Zarzadzenie Nr 161/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-20 14:36
Zarzadzenie Nr 160/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-20 14:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 159/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych. 2011-08-01 10:53
Zarzadzenie Nr 158/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku użytkowego połozonego w Goleniowie przy ul.Mikołajczyka 21 2011-07-19 14:30
Zarzadzenie Nr 157/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej budynku użytkowego połozonego w Mostach nr 56B 2011-07-19 14:28
Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego parku Przemysłowego - teren Dpecjalnej strefy Ekonomicznej 2011-08-29 14:55
Zarzadzenie Nr 155/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2011 2011-07-19 08:48
Zarzadzenie nr 154/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.07.2011 w sprawie ogłoszenia o rpzeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2011-08-29 15:06
Zarządzenie nr 153/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.07.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 15:06
Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania 2011-07-18 12:41
Zarzadzenie Nr 151/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-13 13:02
Zarzadzenie Nr 150/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-13 13:00
ZARZĄDZENIE NR 149/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2011-07-12 07:51
Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2011-07-07 14:18
Zarządzenie nr 147/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.07.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-08-29 15:09
Zarządzenie nr 146/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, udziałów w działkach nr 9/13 i 9/14 przeznaczonych pod budowę garaży murowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego 2011-08-30 10:14
Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Fabrycznej nr 1a 2011-08-29 14:44
ZARZĄDZENIE nr 144/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym. 2011-07-06 13:21
Zarzadzenie Nr 143/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 2011-07-08 12:13
Zarządzenie nr 142/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.07.2011 w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienai w tryubie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-07-06 11:40
Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.07.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiąccej mienie komunalne. 2011-08-29 15:10
Zarzadzenie Nr 140/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2011 2011-07-08 12:03
Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Ks. Piotra Wawrzyniaka 2011-08-29 14:32
Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej pod realizację urzadzeń infrastruktury technicznej, nieruchomości położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Rybackiej 2011-08-29 14:22
Zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji obozu-szkolenia trudnej młodzieży obejmującej socjoterapię i program zastępowania agresji ART 2011-07-04 13:57
Zarządzenie nr 136/2011 z dnia 30 czerwca 2011 2011-07-08 11:30
Zarządzenie nr 135/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubczynie 2011-07-01 08:41
Zarzadzenie Nr 134 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania i składu Zespołu interdyscyplinarnego 2011-07-13 11:44
Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2011 2011-07-01 13:51
Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalenia za usługi o charakterze użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę 2011-07-07 09:05
Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji obozu-szkolenia trudnej młodzieży obejmującej socjoterapię i programy zastępowania agresji ART 2011-07-04 14:02
Zarządzenie nr 130/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy ma 2011 r. i polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-30 09:21
ZARZĄDZENIE Nr 129/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-06-27 14:20
ZARZĄDZENIE Nr 128/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:58
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:57
ZARZĄDZENIE Nr 126/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia stawek bazowych czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2011-06-28 14:58
Zarządzenie nr 125/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowskiej w Komarowie 2011-06-27 14:20
Zarzadzenie Nr 124/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego udziału w działce zabudowanej garażami 2011-06-29 10:35
Zarzadzenie Nr 123/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia garaży 2011-06-29 10:28
Zarzadzenie Nr 122/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego 2011-06-27 12:06
ZARZĄDZENIE Nr 121/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:57
ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:57
ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:56
ZARZĄDZENIE Nr 118/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:55
ZARZĄDZENIE Nr 117/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:55
ZARZĄDZENIE Nr 116/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:54
ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:54
ZARZĄDZENIE Nr 114/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:54
ZARZĄDZENIE Nr 113/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2011-07-12 07:53
Zarządzenie Nr 112 / 2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2011-06-20 14:33
Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.06.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do wydzierżawienia i wynajmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-06-28 13:56
Zarzadzenie Nr 110/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych 2011-06-22 11:31
Zarzadzenie Nr 109/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych 2011-06-22 11:30
Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2011-06-08 15:06
Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2011-06-03 13:11
Zarządzenie Burmistrza nr 106/2011 z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 8 miasta Goleniowa przy ulicy Stanisława Staszica. 2011-06-29 15:02
Zarzadzenie Nr 105/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych 2011-06-07 13:17
Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ?VIII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2011-06-01 12:54
Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy ma 2011 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-30 08:01
Zarządzenie Nr 102/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. ?VIII Festyn Goleniowskich Organizacji Pozarządowych? 2011-05-30 15:28
Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Weryfikującego 2011-05-31 13:35
ZARZĄDZENIE Nr 100/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Komarowie 2011-06-10 13:35
ZARZĄDZENIE nr 99/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Pucicach przy ulicy Rzemieślniczej 6. 2011-05-30 14:54
ZARZĄDZENIE nr 98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kliniska Wielkie, stanowiącej drogę - ulicę Kolejową. 2011-05-30 14:38
ZARZĄDZENIE nr 97/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nabycia działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Spacerowej w Czarnej Łące. 2011-05-30 14:34
Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów 2011-05-31 13:33
Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2011-08-29 15:13
Zarzadzenie nr 94 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23.05.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierzawienai w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-05-25 14:37
Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy ma 2011 r. i polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-30 09:37
Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego 2011-08-30 09:54
Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy ma 2011 r. i polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-30 09:32
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 maja 2011r w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego 2011-08-29 13:57
Zarządzenie Burmistrza nr 89/2011r. z dnia 04 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy Wojska Polskiego i w obrębie Krępsko przy ulicy Piotra i Pawła 2011-06-29 14:58
Zarzadzenie nr 88/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.05.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-05-05 15:12
ZARZĄDZENIE NR 87/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 04 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie 2011-05-06 12:39
Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04 maja 2011 w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiciela Gminy Goleniów 2011-05-23 08:21
Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 28/4 w Goleniowie 2011-05-23 08:27
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2011 roku 2011-05-06 14:23
Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiciela Gminy Goleniów 2011-06-22 09:37
ZARZĄDZENIE nr 82/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie działki gruntu, stanowiącej drogę łączącą ulice M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego w Goleniowie. 2011-04-27 11:12
ZARZĄDZENIE nr 81/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym. 2011-07-06 11:26
Zarządzenie Nr 80/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania składu Społecznej Rady Kultury 2011-04-21 09:58
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 kwietnia 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania 2011-04-21 09:57
Zarządzenie nr 78/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów nr 118/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia kosztów związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu oraz ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych. 2012-01-11 08:18
Zarządzenie Burmistrza nr 77/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bolesława Chrobrego 2011-06-29 14:51
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011-04-14 15:31
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2011-04-14 15:29
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2011-04-14 15:33
Zarządzenie Nr 73/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2011-04-14 15:34
Zarządzenie Nr 72/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 2011-04-11 14:19
Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ?JF Duet? w Goleniowie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziedzinie kolarstwa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 23 2011-04-11 14:15
Zarządzenie nr 70 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.04.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:03
Zarządzenie nr 69 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.04.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:03
Zarządzenie nr 68 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.04.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:04
Zarzadzenie nr 67 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.04.2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:05
ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2011 r. 2011-04-18 09:00
Zarządzenie Nr 65/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziedzinie kolarstwa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 23 2011-08-29 14:47
Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. i polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-22 09:33
ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym. 2011-04-18 15:09
Zarządzenie Burmistrza nr 62/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada 2011-06-29 14:46
Zarzadzenie nr 61/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomosci stanowiących własnośc Gminy Goleniów oraz ich obciążania. 2011-03-30 13:55
Zarzadzenie Nr 60/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej połozonej w Goleniowie przy ul.Mikołajczyka nr 21 2011-04-06 09:50
Zarzadzenie Nr 59/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej połozonej w Mostach nr 56B 2011-04-06 09:47
Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2011 roku 2011-05-20 12:50
Zarządzenie Burmistrza nr 57/2011 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Maszewskiej - Zakładowej. 2011-06-29 14:40
Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stefana Starzyńskiego 2011-08-31 13:52
Zarzadzenie Nr 55/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty 2011-03-24 14:56
ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2011 2011-03-18 11:18
Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Collegium Vocale w Goleniowie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ?Obchody Dni Papieskich w Goleniowie? 2011-03-15 15:14
Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 marca 2011 roku 2011-05-20 13:02
Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziedzinie kolarstwa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 23 2011-03-11 11:16
Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 marca 2011r. 2011-03-15 10:27
Zarzadzenie nr 49 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.03.2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-08-29 16:06
Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-03-04 12:57
Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-03-02 15:37
Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-06-22 09:30
Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2011-02-25 10:39
Zarzadzenie Nr 44/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2011r. 2011-03-07 12:10
ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2011-02-25 10:29
ZARZĄDZENIE 41/2011 z dnia 22 lutego 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-03-01 08:36
Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 lutego 2011r. 2011-02-25 08:23
Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum animacji Młodzieży w Goleniowie na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-02-16 15:14
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2011-02-16 15:12
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2011-02-21 14:23
Zarządzenie Burmistrza nr 36/2011 z dnia 16 lutego 2011 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomosci położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej 2011-06-29 14:30
Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2011-02-14 14:46
Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno ? terapeutycznego dla dzieci z problemami rozwojowymi i ich rodziców 2011-02-14 14:44
Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2011-02-14 14:43
Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2011r. 2011-02-25 08:22
Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2011-04-14 10:20
Zarządzenie Burmistrza nr 30/2011 z dnia 07 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie nr 9 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Maszewskiej - Tartacznej 2011-06-29 14:06
Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.02.2011 r. w sparwie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierzawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-08-29 16:07
ZARZĄDZENIE 28/2011 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011 r. 2011-02-08 15:15
ZARZĄDZENIE 27/2011 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2011 r. 2011-02-08 15:12
Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2011-02-11 15:15
ZARZĄDZENIE nr 25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów nr 213/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Pocztowej. 2011-02-02 13:15
Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy 2011-04-18 12:08
ZARZĄDZENIE 23/2011 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2011r. 2011-04-18 10:28
Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do lat 23 2011-02-01 08:03
Zarządzenie Nr 21/2011Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-01-28 15:03
Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-01-28 15:05
Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 stycznia 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do lat 23 2011-01-27 13:27
Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania alarmu powodziowego 2011-04-14 08:42
Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży do lat 23 2011-01-25 15:31
Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2011-01-26 11:14
Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci 2011-01-25 15:13
Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Goleniów 2011-02-09 11:15
Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:16
Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu gminy Goleniów 2011-01-25 15:09
Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-01-24 14:51
Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat i określenia sposobu ich ustalania za usługi o charakterze użyteczności publicznej w sferze kultury fizycznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie i za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez tę jednostkę. 2011-01-24 07:50
Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2011r. 2011-01-25 07:37
Zarzadzenie Nr 7/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 stycznia 2011r. 2011-01-25 07:35
Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego 2011-08-31 14:40
Zarzadzenie Nr 5/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego 2011-01-21 13:28
Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-08-29 16:10
Zarządzenie nr 3 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2011-08-29 16:11
Zarządzenie nr 2 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2011-08-29 16:12
Zarządzenie nr 1 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2011-08-29 16:12