herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 20.12.2010 r. Wojewoda Zachodniopomorski na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie wydał decyzję Nr 2/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego" oraz w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 i 24 w/w ustawy.