herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji środowiskowej dla Nadleśnictwa Goleniów

 

Goleniów, dnia 07 stycznia 2011r.

 

WAOŚ.AM-7625/21/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 07 stycznia 2011r. została wydana decyzja Nr 1/ŚU/2011. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów piętrzących na terenie działek nr 7516, nr 7672, nr 752, nr 753 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo, działki nr 768/2 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary oraz działek nr 266, nr 741/6, nr 754/2, nr 7552, nr 7563, nr 7424, nr 7571, nr 7572, nr 758, nr 759 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko.

 

 

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 12-01-2011 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 12-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2011 10:28