herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch zbiorników retencyjnych o powierzchni do 0,50 ha oraz do 1,50 ha, wykonaniu budowli hydrotechnicznych o wysokości piętrzenia do 1,0 m oraz powyżej 1,0 m tj. wykonanie przepustów z piętrzeniem i zastawek oraz modernizacji i przebudowie przepustów pod drogami ( leśnymi i publicznymi) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "poprawa warunków wodnych i renaturyzacji siedlisk w oddz. 751-757 poprzez budowę systemu zastawek i zbiorników retencyjnych" na terenie działek: nr 751/6, 752,753 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo, nr 768/2, 767/2, 741/6 położonych w obrębie geodezyjnym Żdżary, działki nr 266,754/2, 755/2, 756/3, 742/4, 757/1,757/2, 758, 759 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko.

 

WPNS –KB.6733/6/2011                                     Goleniów, dnia 03 lutego 2011r.

  

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o powierzchni do 0,50 ha oraz do 1,50 ha, wykonaniu budowli hydrotechnicznych o wysokości piętrzenia do 1 ,0 m oraz powyżej 1,0 m tj. wykonanie przepustów z piętrzeniem i zastawek oraz modernizacji i przebudowie przepustów pod drogami ( leśnymi i publicznymi ) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „ poprawa warunków wodnych i renaturyzacja siedlisk w oddz. 751-757 poprzez budowę systemu zastawek i zbiorników retencyjnych” na terenie działek :

  • nr: 751/6, 752, 753 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo,

  • nr :768/2, 767/2, 741/6 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary,

  • nr : 266, 754/2 ,755/2 ,756/3, 742/4, 757/1,757/2, 758,759 położonych w obrębie geodezyjnym Krępsko.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 03-02-2011 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2011 14:00