herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu rowów, budowie systemu urządzeń piętrzących na odtworzonych rowach melioracyjnych oraz wykonaniu zbiornika wodnego retencyjnego o powierzchni do 0,50 ha, przeciętnej głębokości do 2,0m i minimialnym nachyleniu skarp 1:10 na terenie działek nr 705 i 706/1 położonych w obrębie geodezyjnym Budno.

 

WPNS –KB.6733/7/2011                                      Goleniów, dnia 03 lutego 2011r.

  

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odtworzeniu rowów, budowie systemu urządzeń piętrzących na odtworzonych rowach melioracyjnych oraz wykonaniu zbiornika wodnego retencyjnego o powierzchni do 0,50 ha , przeciętnej głębokości do 2,0m i minimalnym nachyleniu skarp 1: 10 na terenie działek nr 705 i 706/1 położonych w obrębie geodezyjnym Budno.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 03-02-2011 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2011 14:48