herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej doziemnej 110 kV oraz kanalizacji teletechnicznej ( od istniejącego GPZ Łozienica do projektowanej stacji abonenckiej) na terenie działek nr 416, 424,425, 426, 199/1, 402, 165, 164/1, 240, 246, 463/3, 255, 266, 449, 52/1, 51, 50/2, 23, 79, 80/3, 230/4, 230/24, 230/25, 230/26, 230/12, 62/4, 216/36, 1224, 88/3, 88/2, 92/49, 92/50 położonych w obrębach geodezyjnych Komarowo i Łozienica.

 

WPNS. 6733.18.2011.KB                                     Goleniów, dnia 28 lutego 2011r.

  

                                           O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej doziemnej 110 kV oraz kanalizacji teletechnicznej (od istniejącego GPZ Łozienica do projektowanej stacji abonenckiej) na terenie działek nr : 416, 424, 425, 426, 199/1, 402, 165, 164/1, 240, 246, 463/3, 255, 266, 449, 52/1, 51, 50/2, 23,79, 80/3, 230/4, 230/24, 230/25, 230/26, 230/12, 62/4, 216/36, 1224, 88/3, 88/2 ,92/49, 92/50 położonych w obrębach geodezyjnym Komarowo i Łozienica.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 01-03-2011 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 01-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2011 11:05