Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-03-03 13:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Goleniów 2011-03-03 13:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody 2011-03-03 13:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uznania za pomnik przyrody 2011-03-03 13:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2011-03-03 13:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2011-03-03 13:27
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-03-03 13:41
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2011-03-03 13:51
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2011-03-03 13:54
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2011-03-03 13:55
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniowa, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2011-03-03 13:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2011-03-03 14:02
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - będącej rozszerzeniem zasięgu ulicy Piastowskiej we wsi Kliniska Wielkie 2011-03-03 14:13
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Gniazdowie nr 2/5 2011-03-03 14:05
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo 2011-03-03 14:08
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa 2011-03-03 14:11
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Goleniowie w zakresie porządku publicznego w 2010 r. w porównaniu do lat 2007-2009 2011-03-03 14:21