herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

-         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

     przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo

-    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

     przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej,  

     Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących Uchwał:

1.            Nr VI/49/11 z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo w przedmiocie ustalenia przeznaczenia terenu na ośrodek pomocy i terapii dla osób bezdomnych.

 

2.            Nr VI/50/11 z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa.

 

 

Uchwały wraz z załącznikami znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie pok. 206 i na stronie internetowej urzędu : www.goleniow.pl.,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej -                e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

    Robert Krupowicz

 

 

   

O B W I E S Z C Z E N I E

 

-         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

     przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo

-    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

     przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej,  

     Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3. października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących Uchwał:

1.            Nr VI/49/11 z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo w przedmiocie ustalenia przeznaczenia terenu na ośrodek pomocy i terapii dla osób bezdomnych.

 

2.            Nr VI/50/11 z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa.

 

 

Uchwały wraz z załącznikami znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie pok. 206 i na stronie internetowej urzędu : www.goleniow.pl.,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej -                e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

    Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 24-03-2011 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 24-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 09:09