herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE - wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku magazynowego na terenie działek nr 1181/1 i nr 1181/2, połozonych w obrębie geodezyjnym Łozienica

 

Goleniów, dnia 25 marca 2011r.

 

WPNS.7625.43.2010.am

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 25 marca 2011r. została wydana decyzja Nr 6/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku magazynowego na terenie działek nr 1181/1 i nr 1181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 30-03-2011 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 30-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2011 13:35