herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej, zasilania elektorenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 39/2 i 317/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

 

 

 

 

WPNS.6733.41.2011.KB                                  Goleniów, dnia 05 kwietnia 2011r.

  

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej, zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 39/2 i 317/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 05-04-2011 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 05-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2011 12:24