herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej wydanej dla rozbudowy Zakładu Produkcji Paszy Futrex Sp. z o.o. z Żdżarach

 

 

Goleniów, dnia 04 kwietnia 2011r.

 

WPNS.7625.48.2010.am

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 104 kwietnia 2011r. została wydana decyzja Nr 8/SU/2011 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Zakładu Produkcji Paszy Futrex Sp. z o.o., , Żdżary, działka nr 122/3.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 06-04-2011 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 06-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2011 08:40