Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji

1.      Sprawy regulaminowe:

1)     otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

2)     odczytanie porządku obrad sesji;

3)     przyjęcie protokołu z posiedzenia V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 lutego 2011 r. oraz VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 09 marca 2011 r.

2.      Interpelacje radnych.

3.      Wolne wnioski.

4.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej w dniu 09 marca 2011 r.

5.      Projekty uchwał w sprawie:

1)     zmian budżetu gminy na 2011 r.;

2)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045;

3)     określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

4)     zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu;

5)     zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2011 rok”;

6)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny;

7)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa obejmującego tereny zieleni parkowej przy ul. Szczecińskiej,
ul. Parkowej, ul. Wojska Polskiego;

8)     odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 7/2;

9)     zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów udostępniania, na zasadzie podnajmu lokali mieszkalnych wynajętych przez Gminę Goleniów od Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie;

10)powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;

11)stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu Edukacja z pomysłem na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

12)stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu wspierającego organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2010 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Goleniów;

1)     głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

7.      Sprawozdanie z realizacji „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2010”;

1)     głosowanie nad przyjęciem sprawozdania;

2)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej
w Gminie Goleniów na rok 2011;

3)     głosowanie projektu uchwały.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów za 2010 rok;

1)     głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

9.      Sprawozdanie finansowe Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za 2010 rok;

1)     głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

10.  Sprawozdanie finansowe Goleniowskiego Domu Kultury za 2010 rok;

1)     głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

11.  Informacje o działalności między sesjami:

1)     Burmistrza Gminy;

2)     Komisji Rady Miejskiej;

3)     Przewodniczącego Rady.

12.  Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 07-04-2011 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2011 11:18