Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Audytor wewnętrzny

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne, w tym wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych:

  1. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej a także innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

  2. nieposzlakowana opinia

  3. wykształcenie wyższe

  4. posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  7. znajomość problematyki finansów publicznych i zasad funkcjonowania administracji samorządowej

  8. kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

  9. co najmniej trzyletni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

  1. rzetelność i odpowiedzialność

  2. bardzo dobra obsługa komputera

3. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy 1/8 etatu tj. 1 dzień w tygodniu po 5 godzin

4. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy)

  5. kopia dyplomu potwierdzającego zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego lub kserokopie dokumentów posiadanych kwalifikacji zawodowych określonych w art. 286 ust1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

  6. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

  7. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo skarbowe

  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

  10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 26.04.2011 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. zmianami) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 091-46 98 207.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 13-04-2011 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Rudnicka 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 10:48