herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o decyzji środowiskowej - budowa budynku sługowego - sprzedaż i wymiana ogumienia w samochodach ososbowych, na terenie działki nr 195, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów

 

Goleniów, dnia 02 maja 2011r.

 

WPNS.7625.34.2010.am

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 02 maja 2011r. została wydana decyzja Nr 11/ŚU/2011 o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku usługowego – sprzedaż i wymiana ogumienia w samochodach osobowych, na terenie działki nr 195, położonej w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji oraz dokumentacja sprawy w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 09-05-2011 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2011 14:22