herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o zmianie decyzji środowiskowej HG POLAND Sp. z o.o.

 

Goleniów, dnia 04 maja 2011r.

 

WPNS. 7625.42.2010.AM

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 04 maja 2011r. została wydana decyzja Nr 13/ŚU/2011 zmieniająca treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/SU/2011 z dnia 23 lutego 2011r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną na terenie działek nr 67/14, nr 3/6, nr 1/3 i nr 1/2, położonych w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 17-05-2011 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 17-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2011 13:41