Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów


Zarządzenie Nr 96/2011

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 26 maja 2011 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 205/2009 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów § 6 otrzymuje brzmienie:

„ §. 6. Celem zabezpieczenia mienia za każdorazowy wymajem pomieszczeń pobiera się kaucję zwrotną w kwocie 100 zł. Kaucje uiszcza się w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie 3 dni od otrzymania akceptacji o wynajęciu pomieszczenia. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji od opiekuna lokalu o braku strat powstałych w trakcie wynajęcia lokalu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 31-05-2011 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2011 13:33