Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

  2. odczytanie porządku obrad sesji;

  3. przyjęcie protokołu z posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 maja 2011 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów.

 1. Poświęcenie krzyża w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz insygniów Gminy Goleniów.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz gospodarowania mieniem gminnym w roku 2010 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Goleniowa z tego tytułu:

  1. opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego;

  2. opinia Komisji Rewizyjnej;

  3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie;

  4. dyskusja;

  5. głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2010;

  6. głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi za rok 2010”.

 1. Interpelacje radnych.

 1. Wolne wnioski.

 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na posiedzeniu VIII sesji Rady Miejskiej w dniu 18 maja 2011 r.

 1. Projekty uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu gminy na 2011 r.;

  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045;

  3. udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;

  4. zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 „Tęczowa Kraina” w Goleniowie;

  5. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

  6. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów;

  7. nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna;

  8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie;

  10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska;

  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi;

  12. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie;

  13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Załom;

  14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”;

  15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko;

  16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej;

  17. powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015;

  18. przystąpienia do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
   pn. „Termomodernizacja budynków urzędowych” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS - realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Informacje o działalności między sesjami:

   1. Burmistrza Gminy;

   2. Komisji Rady Miejskiej;

   3. Przewodniczącego Rady.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 22-06-2011 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2011 14:40