herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o decyzji zmianiającej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla inwestycji polegającej na: budowie stacji paliw i gazu płynnego LPG wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 64/3 i nr 64/2, połozonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów

 

 

Goleniów, dnia 15 lipca 2011r.

 

WPNS.7625.35.2009.am

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2011r. została wydana decyzja zmieniająca treść decyzji Nr 42/ŚU/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw i gazu płynnego LPG wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 64/3 i nr 64/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 18-07-2011 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 18-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2011 08:38