herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji P-53 z dnia 12 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającej na: budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej, zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 39/2 i 317/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć; zmiana dotyczy odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy z granicą pasa drogowego.

 

 

 

 

 

WPNS.6733.41.2011.KB                                     Goleniów, dnia 15 lipca 2011r.

  

                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 53 z dnia 12 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej, zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 39/2 i 317/4 położonych w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć; zmiana dotyczy odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy z granicą pasa drogowego.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w godzinach od 9.00 do 17.00 (w poniedziałki i czwartki) oraz od 7.30 do 15.30 (we wtorki i piątki) w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 18-07-2011 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 18-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2011 15:14