herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sorawue wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie: systemu urządzeń piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych (zastawki, przepusty z piętrzeniem o rzędnej piętrzenia do 1m), dróg wewnętrznych, zbiornika retencyjnego o powierzchni do 1 000 m2( bez przepławki ) na terenie działek nr 584/1 , 585, 586, 587, 614 i 615 położonych w obrębie geodezyjnym Niedamierz.

 

WPNS.6733.75.2011.KB                                  Goleniów, dnia 28 lipca 2011r.   

                                     O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie: systemu urządzeń piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych (zastawki, przepusty z piętrzeniem o rzędnej piętrzenia do 1m), dróg wewnętrznych, zbiornika retencyjnego o powierzchni do 1 000 m2( bez przepławki ) na terenie działek nr 584/1 , 585, 586, 587, 614 i 615 położonych w obrębie geodezyjnym Niedamierz.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 28-07-2011 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 28-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2011 12:53