herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P -51 z dnia 12 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej , zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 47/52 i 50 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice.

 WPNS.6733.40.2011.KB                                Goleniów, dnia 25 sierpnia 2011r.

  

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję P- 51 z dnia 12 maja 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przepompowni strefowej wody, odcinka sieci wodociągowej , zasilania elektroenergetycznego i drogi dojazdowej na terenie działek nr 47/52 i 50 położonych w obrębie geodezyjnym Pucice.

Zgłoszona zmiana polega na zmianie zapis w punkcie 2 ppkt b(...)" wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5 m od granicy pasa drogowego."

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w godzinach od 9.00 do 17.00 (w poniedziałki i czwartki) oraz od 7.30 do 15.30 (we wtorki i piątki) w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ :

 

  1. Tablica ogłoszeń w/m

  2. Tablica ogłoszeń m. Pucice

  3. Internet

  4. A/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia ........................... do dnia.......................

 

............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 25-08-2011 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 25-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2011 11:24