herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: zmienie sposobu użytkowania istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 202/4 i nr 203, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów

 

Goleniów, dnia 01 września 2011r.

 

WPNS.6220.1.2011.AM

 

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 01 września 2011r. została wydana decyzja Nr 22/ŚU/2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 202/4 i nr 203, położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów.

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 01-09-2011 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 01-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2011 15:21