herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budowie linii kablowej SN 15kV , kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr: 46/11 , 48/2, 46/43 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo.

 

 

WPNS.6733.87.2011.KB                               Goleniów, dnia 12 września 2011r.

  

                                          O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV , kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo – pomiarowych na terenie działek nr: 46/11 , 48/2, 46/43 położonych w obrębie geodezyjnym Marszewo

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 13-09-2011 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 13-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2011 15:18