herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu prostującym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów.

 

Goleniów, dnia 15 września 2011r.

 

WPNS.7625.13.2008.AM

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 15 września 2011r. zostało wydane postanowienie prostujące i wyjaśniające decyzję Burmistrza Gminy Goleniów Nr 8/ŚU/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/ŚU/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. wydaną dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów .

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie,

  • w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 19-09-2011 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2011 12:51