herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


INTERNET

„OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie następujących uchwał:

  1. Nr X/96/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnym Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi.

  2. Nr X/97/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa (teren za zakładem karnym) i Kliniska Wielkie (część działki 326).

  3. Nr X/94/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie(część działki nr 326)

  4. Nr X/95/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnym Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi.

  5. Nr X/98/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Załom (przy ul. Lubczyńskiej)

  6. Nr X/101/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie nr 4 dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej.

  7. Nr X/100/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Podańsko.

  8. Nr X/99/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w obrębie ewidencyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”.

Uchwały wraz z załącznikami znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian studium i planów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2011 r.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 26-09-2011 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2011 09:35