Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/130/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2008.

Uchwała Nr  XIII/130/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w  roku  2008.


Na  podstawie   art.18   ust.2   pkt.8   ustawy   z   dnia   08  marca   1990r   ustawy   z   dnia   8 marca   1990  r.   o samorządzie gminnym (Dz. U.   z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218), w związku z art. 6 ust.  3 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz.  U.  z 2006r.  Nr 136 poz.  969,  Nr 191 poz.1412,  Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz.747)Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  1.  Obniża się wartość średniej  ceny  żyta za okres   trzech pierwszych kwartałów  roku
poprzedzającego   rok   podatkowy   2008   podaną  w Komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego do kwoty odpowiadającej 53% jej wartości tj. do kwoty 30,88 zł. za 1q.
2.  Cena   ta   służy   jako   podstawa   obliczenia   podatku   rolnego   na   rok   podatkowy   2008   na
obszarze Gminy Goleniów.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.
§ 3. Traci  moc uchwała Rady Miejskiej  w Goleniowie nr  II/13/06 z dnia 06 grudnia 2006r.  w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w   roku 2007
(Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 1, poz.11).
§  4.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2008r.   i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:02