herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Nr 11669/9052, na terenie działki nr 75/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów

 

Goleniów, dnia 07 listopada 2011r.

 

WPNS.7625.13.2009.AM

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian./ zawiadamia, że w dniu 07 listopada 2011r. została wydana decyzja Nr 32/ŚU/2011 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Nr 11669/9052, na terenie działki nr 75/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów.

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 10-11-2011 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 13:56