Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad sesji


 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

  2. odczytanie porządku obrad sesji;

  3. przyjęcie protokołu z posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 września 2011 r.

 1. Projekty uchwał w sprawie:

  1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.;

  2. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;

  3. ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012;

  4. obniżenia ceny skupu 1q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012;

  5. opłaty targowej;

  6. zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości;

  7. zmian budżetu gminy na 2011 r.;

  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045;

  9. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2011-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie;

  10. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów;

  11. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów;

  12. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;

  13. ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów artystycznych dla uczniów i studentów;

  14. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnieniem kultury i lokalnej historii oraz opieką nad zabytkami w Gminie Goleniów;

  15. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów;

  16. Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012;

  17. przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok”;

  18. przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na lata 2012-2016”;

  19. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi - ulicy M.Kolbego i ulicy Piastów w Goleniowie wraz z kanalizacją deszczową;

  20. wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną.

 1. Interpelacje radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Informacje o działalności między sesjami:

   1. Burmistrza Gminy;

   2. Komisji Rady Miejskiej;

   3. Przewodniczącego Rady.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 24-11-2011 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2011 11:38